Service Uitmondingsgebied pelletkachels

Uitmondingsgebied pelletkachels

Nog steeds vernemen we dat er onduidelijkheid is over de uitmonding van een pelletkachel. Mag deze nu wel of niet door de gevel uitmonden?

Afstand tot de gevel is belangrijk om vervuiling te voorkomen.

 

Geveldoorvoer Pelletkachel

In Nederland is er geen verbod op het gebruik van een geveldoorvoer van een pelletkachel. De uitgang mag door de gevel uitmonden. Echter, er zitten wel voorwaarden aan om de goede werking en veiligheid te garanderen. Helaas zien we teveel situaties waarbij de veiligheid of werking niet in acht wordt genomen.. Vandaar dat we de belangrijke punten aangeven waarmee men rekening dient te houden bij de installatie van een pelletkachel met een geveldoorvoer.

 

Verdunningsfactor

Een juiste toepassing van de verdunningsfactor zorgt ervoor dat er geen of zeer weinig verontreinigde rook in de verse luchtvoorziening naar binnnenkomt. Afhankelijk van het vermogen van de pelletkachel kan men berekenen wat de afstand tot ventilatieopeningen dient te zijn.

 

Overlast naar buren

De verdunningsfactor is niet van toepassing op de buren. Afstand tot de buren is vastgelegd in vaste afstanden, afhankelijk of de afvoer haaks (tenminste 2 mtr) of zijdelings (tenminste 1 mtr) uitkomt op de erfgrens. Dit kan echter niet altijd voorkomen dat er overlast ontstaat naar de buren. Men dient ook in de praktijk goed te kijken of de afvoer overlast kan veroorzaken. Zal het probleem met de buren uitmonden in een juridische strijd, dan is er grote kans dat de rechter de verdunningsfactor ook op de buren gaat toepassen.

 

Veiligheid

De rookgasafvoer van een pelletkachel wordt warm tijdens het gebruik. Men mag nooit vergeten dat ook de rookgas-afvoer van een pelletkachel zeer heet kan worden door bijvoorbeeld een schoorsteenbrand. Een rookgasafvoer moet dus brandveilig zijn en schoorstenbrandbestendig waarbij de afstanden tot brandbare materialen in acht genomen dienen te worden.

 

Voldoende trek

Men kan overal uitmonden. Echter, als men niet boven de nok van het dak uitmondt dient men rekening te houden met een bepaalde tegendruk van 25 Pa. Dit komt voor in bijzondere situaties waarbij de wind hard op de geveluitvoer blaast. Ook bij een pelletkachel met een rookgasventilator kan de situatie voorkomen dat de tegendruk zo hoog is dat er rook kan terugkomen in de opstelruimte. De Nordic Fire pelletkachels passen daarop automatisch de snelheid van de rookgasventila-tor aan (RDS systeem), waardoor dit in de praktijk niet veel voorkomt. Bij een te hoge tegendruk zal de pelletkachel zich wel direct uitschakelen, waarbij enige rookoverlast kan ontstaan. Een dag met sterke wind kan ervoor zorgen dat de pelletkachel de betreffende dag slecht functioneert of niet gebruikt kan worden.

 

Bij inachtneming van deze punten voorkomt u problemen die achteraf kunnen ontstaan. Hebt u nog vragen over de verschillende toepassingen dan horen we dit graag.