Service Zwaagwesteinde tot Zoutkamp

Zwaagwesteinde tot Zoutkamp

Klaver levert al jaren houtkachels, gaskachels, pelletkachels en rookkanalen door heel Friesland en Groningen. Wij leveren van Ameland tot Appingedam en van Zoutkamp tot Zwaagwesteinde (De Westereen).

HOUTKACHELS, PELLETKACHELS, GASKACHELS

Het werkgebied van Klaver omvat de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe, de kop van Noord Holland en Flevoland. Wij hebben houtkachels, pelletkachels en gaskachels geplaats in onderstaande steden en dorpen:

 

Aalsum (Aalzum)

Achlum

Aduard

Akkrum

Aldtsjerk

Almere

Anjum

Appingedam

Arum

Augustinusga

Baaium

Baard

Balk

Ballum

Baflo
Bakhuizen
Bakkeveen

Beetgum

Beetgumermolen

Bedum

Beetsterzwaag

Berlikum

Bierum

Birdaard

Blija

Boelenslaan

Boksum

Bollingawier

Bolsward

Boornbergum

Bornwird

Brantgum

Broek

Broeksterwoude

Buitenpost

Buren

Bergum (Burgum)

Cornjum

Damwoude (Damwald)

De Falom (De Valom)

De Knipe

De Westereen

Deinum

Delfzijl

Dokkum

Drachten

Driesum

Drogeham

Dronrijp

Earnewald

Eastermar

Easterein

Ee

Eenrum

Eestrum

Emmen

Engwierum

Erm

Feanwaldsterwal 

Ferwerd (Ferwert)

Finkum

Foudgum

Franeker

Frieschepalen

Garijp (Garyp)

Genum

Gerkesklooster

Giekerk (Gytsjerk)

Ginnum

Gorredijk

Goutum

Grijpskerk

Groningen

Grootegast

Grou

Hallum

Hantum

Hantumeruitburen

Hantumhuizen

Hardegarijp (Hurdegaryp)

Haren

Harkema

Harlingen

Heerenveen

Herbaijum

Hiaure

Hijum

Hilaard

Himpens

Hogebeintum

Hollum

Holwerd

Hoogezand

Hoogeveen

Houtigehage

Houwerzijl

Huins

Janum

Jellum

Jelsum

Jislum

Jorwert

Joure

Jouswier

Kloosterburen

Kollum

Kollumerpomp

Kollumerzwaag

Kootstertille

Kruisweg/Kloosterburen

Lauwersoog

Leek

Lekkum

Lemmer

Lichtaard

Lioessens

Lippenhuizen

Leeuwarden (Ljouwert)

Loppersum

Lutjegast

Makkum

Marrum

Marsum

Marum

Menaldum

Metslawier

Middelstum

Midlum

Minnertsga

Moddergat

Morra

Munnekezijl

Musselkanaal

Munein (Molenend)

Nes

Niawier

Nij Beets

Nijega

Noordbergum (Noardburgum)

Noorwolde

Oentsjerk (Oenkerk)

Oldehove

Oosterbierum

Oosternijkerk

Oosterwolde

Oostmahorn

Oostrum

Opende (Opeinde)

Oude Bildtzijl

Oudega

Oudkerk

Oudwoude

Paesens

Pieterzijl

Pieterburen

Raard

Reitsum

Rinsumageest

Roodkerk (Readtsjerk)

Ryptsjerk

Schiermonnikoog

Sexbierum

Sijbrandahuis

Sint-Annaparochie

Snakkerburen

Sneek

St. Jacobiparochie

Steenwijk

Stiens

Stroobos

Suameer

Sumar

Surhuisterveen

Surhuizum

Suwald

Ten Boer

Terherne

Terkaple

Terschelling

Ternaard

Twijzel

Twijzelerheide

Tytsjerk

Tzumarrum

Uithuizen

Ulrum

Ureterp

Veendam

Veenklooster

Veenwouden

Vlieland

Vrouwenparochie

Waaxens

Wanswert

Warffum

Warfstermolen

Warten

Wehe den Hoorn

Wergea

Westergeest

Westhoek

Wetzens (Wetsens)

Wierum

Wijns

Winschoten

Wildervank

Winsum

Wirdum

Wolvega

Wommels

Wouterswoude (Walterswald)

Wyns

Zoutkamp

Zuidhorn

Zwaagwesteinde

Zwagerbosch

Zwolle